top of page
This course can no longer be booked.

Workshop med Jannicke og Leikny

Balansert tilstedeværelse og harmoni. Bygg din indre styrke. Vær deg selv. - med yoga & coaching.

  • Ended
  • 1 400 norske kroner
  • Brøstadveien 343

Service Description

Velkommen til oss Attme Have! Vi vil gi dere ei stund fylt av ro og velvære, læring og innsikt i deg selv. Vi har satt sammen en dag med yoga og coaching, med tanke på å skape mer balanse og harmoni i din hverdag. Jannicke presenterer NLP coaching: Tidligere hadde jeg (Jannicke) en sterk tendens til å ta på meg mye av ansvaret for at andre skulle være fornøyd. Jeg var engstelig for hva andre eventuelt tenkte og mente om meg, og for at jeg skulle gjøre andre skuffet. Jeg hadde mye dårlig samvittighet, uten at jeg forsto hva det handlet om. Gjennom å forstå hvilke mønstre (hvordan vi tenker), som ligger skjult i vårt ubevisste sinn, kan vi også skape et tydeligere skille mellom hva som er ditt, og hva som er andre sitt. På denne måten kan vi lettere maksimere våre muligheter til å velge hvordan vi vil respondere på det vi opplever. NLP står for nevrolingvistisk programmering, og handler om hvordan vi skaper mening av det vi erfarer og opplever. Sakt på en annen måte, handler nevrosemantikk om hvordan vi skaper vår egen virkelighet gjennom det vi opplevelser og erfaringer, og den betydningen, tolkningen eller meningen vi legger i det. Den betydningen, eller tolkningen, vi legger i det vi opplever, påvirker hvordan vi har det, altså vårt kropp-sinn-system. Ved å endre på hvordan vi tolker en opplevelse, kan vi også endre hvordan vi tenker, føler og handler i gitte situasjoner. Gjennom ulike forskningsbaserte verktøy fra nevrosemantikken, får du hjelp til å innpasse nye og mer nyttige måter å tenke på. Leikny vil ta dere med inn i Yogaens verden og her kreves ingen tidligere erfaringer. Yoga består av systematiske beskrivelser av teknikker og metoder for å oppnå en sterk og smidig kropp, sammen med et balansert og rolig sinn. Klassisk hata yoga og yin yoga som jeg presenterer og utøver, jobber med alle deler av kroppen. Den fysiske kroppen og den mentale delen av kroppen. Som gjøres gjennom fysiske øvelser, pusteteknikker, avspenninger, mental trening og meditasjoner. Uansett om du kjenner yoga og dens virkninger, eller er helt ny i yoga verden, kan yoga gi deg de virkninger. Gjennom yoga utvides bevisstheten på en harmonisk og naturlig måte. Når kroppen blir sterk og smidig og sinnet rolig, så kan du se livsmønstret ditt, få overblikk, først og fremst bli i stand å akseptere det du ser. Du blir mer bevist. Program får du ved påmelding, sendt på mail. PS: minimum antall deltakere er 8 stk. for å gjennomføre.


bottom of page