top of page

Yoga Attme Have. Nivå 1 Grunnkurs

Grunnleggende teknikker for Hatha Yoga. Opplev stress mestring og velvære. Min. 5 deltagere

  • Starts Oct 3
  • 1 000 norske kroner
  • Brøstadveien 343

Available spots


Service Description

Hatha Yoga bygger på læren om de to sidene av vårt vesen. Evnen til å handle og evnen til å reflektere. Ha symboliseres ved solen, den varme, kreative og fysiske delen av vårt vesen. Tha ved månen, den kjølige, mottagelige og psykiske delen av vårt vesen. Dette gamle prinsipp om sol og måne kan sammenlignes med nervesystemets to funksjoner. Det sympatiske (gjør det mulig for kroppen å reagere hurtig på fare.) og det parasympatiske (når det ikke trengs umiddelbar respons, fordøyelse, tårer og spytt) Når forholdet mellom det psykiske, mentale, det fysiske, spenning, energi, det hormonelle, er ute av balanse. Når disse to nerve funksjonene er ute av balanse, oppstår stress og psykosomatiske sykdommer, Hatha yoga kan rense kroppen, og legge til grunn for å harmonisere og balansere kroppen.


Upcoming Sessions

bottom of page